ABOUT

Oscar Escudero - Vocals 


Carlos "Txals" Adán - Guitar 
 

Lluís Sánchez - Guitar 
 

Marc Garcia - Bass 
 

Francesc "Fonta" - Drums

-ENG-

Secafgod is a band formed in Tortosa (South of Catalonia) that after years of musical evolution and searching for a way of including all the musical inspirations of everyone of the members into one style, found his sound in mixing the energy that the rock/metal carries with him with the beauty of the maths and odd-time rhythms and the inclusion of textures and harmonies close to the jazz/fusion.

-CAT-

Secafgod és una banda formada a Tortosa que després d'anys d'evolució musical i de cercar la manera d'incloure en un sol estil les influències de cadascun dels seus membres, ha trobat el seu so en combinar l'energia que sempre ha caracteritzat el rock/metal amb la bellesa de les matemàtiques i els patrons rítmics irregulars i la inclusió de textures i harmonies properes al jazz/fusion.

-ESP-

Secafgod es una banda formada en Tortosa (Tarragona), que tras años de evolución musical y de buscar la manera de incluir en un único estilo las influencias de cada uno de sus miembros, ha encontrado su sonido en combinar la energía que siempre ha caracterizado al rock/metal con la belleza de las matemáticas y los patrones rítmicos irregulares y la inclusión de texturas y armonías cercanas al jazz/fusion.